Interkerkelijk Diaconaal
Samenwerkingsverband
Emmen

Opgericht : januari 2007.

DABAR:
  • Ondersteunt
  • stimuleert
  • coŲrdineert
    en initieert diaconale projecten.
Helpen vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Mensen die om hulp vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het spoor zetten van daadwerkelijke en efficiŽnte hulp.

Deelnemers

Jaarverslagen

Actueel

Relaties met andere
organisaties


Contact

 

 

 

 

 

 

 

Relaties

Dabar onderhoudt o.m. relaties met onderstaande organisaties:

Knooppunt Kerken en armoede

www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Micha Nederland

www.michanederland.nl

Sociale Alliantie

www.socialealliantie.nl

Solidair Groningen & Drenthe

www.solidairgroningendrenthe.nl

Gemeente Emmen

www.emmen.nl

WMO raad Emmen

www.wmoraademmen.nl

Stichting Buurtsupport Emmen

www.buurtsupport.nl

Voedselbank Z.O.-Drenthe

www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl

Welzijngroep Sedna, Emmen

www.welzijngroepsedna.nl

Contactpunten Mantelzorg

www.mantelzorgemmen.nl
www.mantelzorgschoonebeek.nl

Stichting Op ít Stee Emmen

 

Stichting Leergeld Emmen

www.leergeld.nl/emmen

Raad van Kerken, Emmen

www.raadvankerkenemmen.nl 

Kerk in Actie

www.kerkinactie.nl