Interkerkelijk Diaconaal
Samenwerkingsverband
Emmen

Opgericht : januari 2007.

DABAR:
  • Ondersteunt
  • stimuleert
  • coördineert
    en initieert diaconale projecten.
Helpen vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Mensen die om hulp vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het spoor zetten van daadwerkelijke en efficiënte hulp.

Deelnemers

Jaarverslagen

Actueel

Relaties met andere
organisaties


Contact

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Website www.dabaremmen.nl 
email: info@dabaremmen.nl


Voorzitter:
Mevr. H. C. Stenger – Ekens
Ronerbrink 13
7812 LT Emmen
Telefoon: 0591 – 641347
info@dabaremmen.nl 

Secretaris:
vacature

Penningmeester:
Dhr. J.E. Bronda
Laan v.h. Kwekebos 65
7823 KB Emmen
Tel: 0591-624360
jebronda@hotmail.com 


Bankrekening: NL62 FVLB 0635 8174 11 t.n.v ACD/Dabar